Stop Ondermijning Samen

"Deze vermenging van boven en onderwereld noemen we ondermijning..."

Wat is ondermijning? Dit filmpje legt het je haarfijn uit.